Search
Home   >   About  >  Faculty

Leading talents of Yunnan University

Updated: Nov 2, 2020

Academicians

Chen Jing, academician of the Chinese Academy of Engineering

Zhu Youyong, academician of the Chinese Academy of Engineering

Zhang Yaping, academician of the Chinese Academy of Sciences

Zhou Jun, academician of the Chinese Academy of Sciences

Gehan Amaratunga, foreign academician

Peeters, foreign academician

Candidates of the Recruitment Program of Global Experts

Lyu Zhenghong,   Lu Wen,    Chen Jiahua

Distinguished professors of the Chang Jiang Scholars Program

Zheng Hongbo,   Liu Xiaowei,   Wang Qihua,   Zhou Ping,   Tang Niansheng

Chair professor of the Chang Jiang Scholars Program

Qu Peiyong

Winners of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars

Liu Xiaowei,  Zheng Hongbo,  Li Qingjun,   Zhang Li,   Zhang Jian,  Zhang Hongbin,  Yang Chonglin,  Tang Niansheng

Candidates of the Young Talent Support Program

Yu Li, Dong Xiutuan

Distinguished teachers of the "10,000-Talent" Program (a national plan for the special support of high-level talent)

Xiao Heng

Chief scientists for the 973 Program

He Daming, Zhang Keqin, Liu Xiaowei, Zheng Hongbo

Winners of the National Bai Qian Wan Talents Project

Xiao Chunjie, Liu Zhi, Zhang Hongbin, Li Qingjun, Tang Niansheng, Zheng Hongbo

National cultural experts and four talent groups of the Publicity Department of the Communist Party of China

Lin Wenxun

Candidates of the New Century Excellent Talents Training Plan of the Ministry of Education

Zhang Li, Liu Qingju, Duan Changqun, Zhou Ping, Wu Lei, Lin Wenxun, 

Tang Niansheng, Guo Wu, Ding Zhongtao, Shao Zhihui, Yang Lin, Yu Li, He Yao 

Winners of awards from the National Outstanding Youth Science Foundation

Feng Zhuo, Xiao Weilie

Chief experts of major bidding projects in humanities and social sciences

Yang Xianming, Zhou Ping, He Ming, Wang Wenguang, Zhou Jianxin, Yu Hui, 

Li Chenyang, Liu Zhi, Fang Shengju, Kong Jianxun, Yao Jide, Cheng Yinong

National outstanding teachers

Cui Yunwu, Duan Changqun, Zhou Ping, Tian Weimin 

National model teachers

Mei Dongcheng 

Young and mid-career experts who have made outstanding contributions

Chen Jing, Tang Niansheng

Retired: Wang Xueren, Zhu Weiming, Li Ruiying, Wu Xinghui, Lin Chaomin

Winners of special government allowances issued by the State Council

Chen Jing, Cao Kefei, Zhang Keqin, Xiao Chunjie, Qin Guoyi, Li Qingjun, Zheng Hongbo, Yang Xianming, Zhang Li, Liu Shiyin, Chen Mingyong, He Daming, Yang Lin, 

Zhang Hongbin, Zhou Ping, Mei Dongcheng, He Ming, Liu Zhi, Liu Xiaowei, 

Lin Wenxun, Tang Niansheng, 

Retired:

Wang Xueren, Zhu Weiming, Li Ruiying, Zhang Wenxun, Xie Yingqi, Wu Xinghui, You Zhong, Lu Peize, Yang Guangjun, Zheng Sumin, Qu Chaochun, Jin Zhenzhou, Zan Ruiguang, Ma Xiaoyuan, Zhang Xiangjin, Liao Hongzhi, Lin Chaomin, Wang Huanxiao, Hao Xingzhong, Peng Yong’an, Dai Zhengde, Dai Shushan, Liu Xueyu, Peng Shouli, Liu Weiyi, Li Kunsheng, Qiao Chuanzao, Zhu Huirong, Yin Shaoting, Yang Guihua, Xie Yaning, Chen Qingde, Yang Jianguo, Wang Yaoxi, He Tianchun

Winners of the Science and Technology Innovation Award from the Hong Kong-based Ho Leung Ho Lee Foundation

Hou Xianguang, Zhang Keqin

Candidates of the Yunnan scholars training program

Lin Wenxun, Zhang Hongbin, Zhou Ping, Yu Li, Cui Yunwu, Li Qingjun, Lin Jun, Yang Lin,  Ding Zhongtao, Wu Lei, Xiao Chunjie, Li Chenyang, Duan Changqun

Leading scientific and technological talents of Yunnan

He Daming, Zhang Keqin, Hou Xianguang, Zhang Li, Tang Niansheng

(Personnel introduction to be added)   


Copyright © Yunnan University. All rights reserved. Presented by China Daily. 滇ICP备12004993号-2
Copyright © Yunnan University.
All rights reserved. Presented by China Daily. 滇ICP备12004993号-2